פנסיה חובה לעצמאים

 
      לאחרונה חוקק חוק פנסיה חובה לעצמאים.
      מחד גיסא החוק מחייב עצמאים להפריש כסף לפנסיה, וגם מטיל קנס בסך 5000 ₪ לשנה במידה ולא יופרשו הכספים כחוק, ומאידך גיסא ישנן הטבות במס למפקידים שערכן יכול להגיע לכ 50% מסך ההפקדות.

      מי חייב להפקיד?
      החוק יחול על כל עצמאי מגיל 21 עד גיל 60.
      עצמאי שביום 01.01.2017 היה מעל גיל 55 אינו חייב להפקיד.
      עצמאי בחצי השנה הראשונה לפתיחת עסקו, גם הוא אינו חייב להפקיד.

      כמה מפקידים?
      עד לגובה מחצית מהשכר הממוצע במשק (4,837 ₪) יש להפקיד 4.45%,
      מעל למחצית השכר הממוצע במשק (4,837 ₪) ועד לשכר הממוצע במשק (9,6733 ₪) יש להפקיד 12.55%
      • כל עצמאי שמרוויח מהשכר הממוצע במשק (9,673 ₪) ומעלה, חייב לשלם 8222 ₪ לחודש!!

      מה מקבלים תמורת התשלומים?
      1. פנסיה מקרן הפנסיה / ביטוח מנהלים החל מגיל הפרישה
      2. 33%% מהכספים שהופרשו ייוחסו לדמי אבטלה להם העצמאי זכאי במקרה של סגירת העסק,
      אך לא יותר מ 12,2000 ₪ לחודש. כספים קודמים שהופרשו בעבר ניתנים גם הם למשיכה כדמי אבטלה במגבלות שהוזכרו לעיל.

      הטבות נוספות מהמדינה
      1. שיעורי דמי ביטוח לאומי לעצמאים תוקנו כך שעצמאי שמרוויח פחות מ 20,0000 ₪ לחודש ישלם פחות דמי ביטוח לאומי ואילו עצמאי שמרוויח יותר מ 20,000 ₪ ישלם יותר.
      2. קרן השתלמות – עד לתיקון החוק, כדי שעצמאי ייהנה מניכוי עבור הפקדה לקרן השתלמות, היה עליו להפריש 7% מסך הרווח שלו, כשמיתוכם 2.5% הראשונים לא הוכרו כלל במס ורק היתר קרי 4.5% הוכרו. כעת, יוכרו כל ה 4.5% במלואם ואין צורך להפריש 7%% לצורך כך.

      עצמאי וגם שכיר
      במקרה שכזה נחשב את הפקדתו כך:
      רווח כעצמאי או השכר הממוצע במשק (לפי הנמוך מבניהם)
      פחות הכנסה מבוטחת כשכיר
      ואת התוצאה נכפיל בשיעורים שהוזכרו לעיל (4.45% עד חצי מהשכר הממוצע ו 12.55% מעליו ועד תקרת השכר הממוצע).

      לסיכום, כמה נקודות חשובות:
      1. אין צורך לפנות למשרדנו או לביטוח לאומי על מנת להקטין את התשלומים מאחר והדבר ייעשה אוטומטי לזכאים לכך.
      2. מצ"ב מחולל לחישוב דמי הפנסיה והרווח מהתשלום לפנסיה באדיבות סוכנות הביטוח We.
      3. במסגרת הערכות המס השוטפות שאנו עורכים עבור לקוחותינו, החל משנת המס 2017 יתווסף רישום גובה ההפרשות הדרושות לפנסיה.