מס הכנסה, מידע למייצגים, מידע למעסיקים, שונות

 

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי, באמצעים המקוונים, למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החל בנובמבר 2018

 
         י"א כסלו תשע"ט
         19 נובמבר 2018

         לבקשת הלשכות המקצועיות, לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס, החליט מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב,ל דחות את המועד האחרון לדיווח ותשלום המס התקופתי, באמצעים המקוונים בלבד (מחשב שע"מ או אינטרנט), למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עד ליום חמישי 22 בנובמבר 2018.

         עוסקים ונישומים, אשר ידווחו וישלמו את המס באמצעים מקוונים, לאחר תאריך 22 בנובמבר 2018, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 15 בנובמבר 2018.מנכים, אשר ידווחו וישלמו את המס באמצעים מקוונים, לאחר תאריך 22 בנובמבר 2018 יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 19 בנובמבר 2018.