כדאי לדעת

 
 
הפיקוח על הבנקים פועל להגברת מודעות הציבור לעידוד השימוש בכרטיס דביט-2
 
 
 
הפיקוח על הבנקים פועל להגברת מודעות הציבור לעידוד השימוש בכרטיס דביט-1
 
 
 
 

 
meyatzgim_030718_acc
 

 
מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט לדחות לכלל הציבור החייב בהגשת דוחות שנתיים לשנת 2017, את מועדי הגשת הדוחות, וזאת על מנת לאפשר תקופת היערכות והתארגנות, לרבות קבלת כל המסמכים והאישורים הרלבנטיים לדוחות השנתיים.

1. מועד הגשת הדוח ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דו"ח שנתי מקוון, יידחה עד ליום חמישי 28.6.2018.

א. היישום לשידור דוחות שנתיים מקוונים ליחידים לשנת המס 2017, יופעלבמהלך חודש אפריל 2018.

ב. היישום לשידור דוחות שנתיים מקוונים לחברות לשנת המס 2017, יופעל במהלך חודש מאי 2018

2. מועד הגשת הדוח השנתי ליחידים החייבים בהגשת דו"ח ידני (שאינו מקוון), יידחה עד ליום חמישי 31.5.2018.
רשות המסים, כמדי שנה, תעמיד לרשות הציבור לשכות הדרכה למתן סיוע במילוי הדוחות ליחידים. הלשכות יפעלו במשרדי מס הכנסה ברחבי הארץ מיום ראשון, 22.4.18 ועד ליום חמישי, 14.6.18 בין השעות 13:00 – 18:30.
 

 
 
פורסם מדריך דע זכויותיך וחובותיך מדריך למילוי דוח השנתי על מס הכנסה של שנת המס 2017.

לצפייה באתר לחץ כאן.