טיפים

 
בני זוג עצמאיים - מומלץ לבצע הפרדת תיקים.

עסק פטור - מומלץ לנהל קובץ אקסל לגבי ההכנסות ולוודאנמשלא עוברים את התקרה השנתית אם עברת - לפני הגעה לתקרה יש לפנות למע"מ כדי ללעבור למעמד של עוסק מורשה, אחרת הקנס גבוה (והמע"מ יהיה על חשבונך).

ייעוץ לבחירת תוכנת הנהלת חשבונות לעסקך.

להתעניין אצל מנהל החשבונות או רואה חשבון לגבי עדכונים/שינויים בתקנות, בדרישות לקראת השנה הקרובה.

הפקת תלושי שכר בין 1 ל-9 לכל חודש כדי לאפשר ביצוע תיקונים לפני ה-10 לחודש. אחרי ה-10 ייחשב כהלנת שכר.

הצהרת הון ראשונה - חשוב מאד לבצע בחוכמה ובידע בהתייעצות עם מנהל חשבונות או רואה חשבון. עסקים פטורים - יש אפשרות לקבל פטור מהגשת הצהרת הון.