דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018

 
      כ"ח אב תשע"ח
      09 אוגוסט 2018

      בעקבות חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, החליט ערן יעקב, מנהל רשות המסים, לדחות את מועדי הדיווח התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החלים בחודש ספטמבר 2018 כדלהלן:

      1. המועד האחרון לדיווח ותשלום המס עפ"י הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים אשר חל ביום שבת15.9.2018 יידחה ליום ב' 17.9.2018.

      2. למדווחים והמשלמים באמצעים מקוונים באינטרנט ו/או בשע"מ, מועד הדיווח ותשלום המס הינו עד לתאריך 20.9.2018.
      מודגש, כי לגבי עוסקים/נישומים אשר ידווחו ויישלמו את המס לאחר התאריך 20.9.2018, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 17.9.2018.

      3. לגבי עוסקים החייבים בהגשת דו"ח תקופתי מפורט, שיש להגישו עפ"י חוק מס ערך מוסף עד לתאריך 23.9.2018,יידחה הדיווח והתשלום עד לתאריך 4.10.2018 .